2020-06-15 807
பிரச்சார இயக்கங்களுடன் சேர்ந்து பிரச்சாரம் செய்யலாமா ?
பிரச்சார இயக்கங்களுடன் சேர்ந்து பிரச்சாரம் செய்யலாமா ?
பிரச்சார இயக்கங்களுடன் சேர்ந்து பிரச்சாரம் செய்யலாமா ?சமகாலத்தில் உள்ள பிரச்சார அமைப்புக்களை இருவகைப் படுத்தலாம் .முதலாவது தூய்மையான மார்க்கத்தை அதன் தூய்மையான வடிவில் ஒளிவு மறைவின்றி இயக்க வெறியின்றி மத்ஹப் வாதமின்றி பிரச்சாரம் செய்யும் அமைப்புகள்.இரண்டாவது மார்க்கத்தில் சில விடயங்களை மட்டும் பிரச்சாரம்  செய்துகொண்டு இன்னும் சில விடயங்களை பிரச்சாரம் செய்யாமல் மௌனியாக இருக்கும் அமைப்புக்கள். இதில் முதலாம் தரப்பினருடன் சேர்ந்து அல்லாஹ்வின் மார்க்கத்தை நாமும் மக்களுக்கு மத்தியில் பிரச்சாரம் செய்யலாம்.  இரண்டாம் தரப்பினர் பின்வரும் வழிகேடான காரணிகளில் ஏதேனும் ஒரு காரணத்தை கொண்டவர்களாக இருப்பர் 1.…
2020-06-02 809
​அல்லாஹ்வை எப்படி விசுவாசிப்பது
​அல்லாஹ்வை எப்படி விசுவாசிப்பது
அல்லாஹ்வை எப்படி விசுவாசிப்பது?``அல்லாஹ் ஒருவன் இருக்கின்றான்" என நம்பும் முஸ்லிங்களில் அதிகமானவர்கள் அந்த அல்லாஹ்வுக்கு இருக்கக் கூடிய   பல பண்புகளை நம்பாமல் இருக்கின்றார்கள். மேலும் அல்லாஹ்வுக்கு இருக்கக் கூடிய பல பண்புகளையும் இருப்பதாக நம்புகின்றனர். இவ்வாறு அவனுக்கு இருப்பதை இல்லை எனவும் இல்லாததை இருப்பதாகவும் நம்புவது இறை நிராகரிப்பான ``குப்ர்"" எனும் " மாபெரும் பாவத்தில் அவர்களை இட்டுச் செல்கின்றது. இவ்வாறான நம்பிக்கை மக்களிடத்தில் வருவதற்கு முக்கிய காரணம் மக்களின் ஆரம்பக் கல்வியில் இது போன்ற இறை நம்பிக்கையே ஊட்டப்படுகின்றது. திருக்குர்ஆன் மதரசாக்களுக்கு அல்…