2020-05-21 950
​பெருநாள் குத்பா ஓத உங்களுக்கு தெரியாதா? இவ்வளவும் போதும்!
​பெருநாள் குத்பா ஓத உங்களுக்கு தெரியாதா? இவ்வளவும் போதும்!
பெருநாள் குத்பா ஓத உங்களுக்கு தெரியாதா? இவ்வளவும் போதும்! அல் ஹம்துலில்லாஹ் வஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் அலா ரசூலில்லாஹ் முஹம்மதின் வ அலா ஆலிஹி வ அஷ்ஹாபிஹி வ அஹ்லி பைத்திஹி வ மன் தபியஹும் பி இஹ்சானின் இலா யவ்மித்தீன். அம்மா பஃத்.. பெருநாள் தொழுகை என்பது அல்லாஹ்வின்தூதர் (ஸல்) அவர்களால் வலியுறுத்தப்பட்டதொருஸுன்னாவாகும். பர்ளான தொழுகைக்குக்கூட பெண்களை வருமாறு கட்டாயப்படுத்தாத (ஸல்) அவர்கள் பெருநாள் தொழுகைக்கு வருமாறு கூறியுள்ளதை ஸஹீஹான ஹதீஸ்களிலே காணலாம். இத்தொழுகை வெறுமனே இரண்டு ரகாஅத் தொழுவதை மட்டுமல்லாமல் குத்பாவையும் பொதிந்துள்ளது. குத்பா…