2023-08-30 30

மனைவிமார்களின் வீட்டில் நபி (ஸல்) வாழ்ந்தார்கள் என்பது உண்மையா?