2017-04-12 676

நபி(ஸல்) அவர்கள் அன்னியப் பெண்னை தொட்டதாக கூரி உம்மு ஹராம் (ரழி) அவர்களின் ஆதாரமான ஹதீஸை மறுக்கும் pj யின் பிழையான வாதங்களும் அதற்கான தெழிவான பதிலும்